BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

บึงกาฬ พบสุกรเป็นโรคระบาดตายแล้ว 15 ตัว ปศุสัตว์สั่งห้ามเคลื่อนย้าย(มีคลิป)
วันที่ 9 มี.ค. เวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.บึงกาฬ พบสุกรเป็นโรคระบาด พีอาร์อาร์เอส (PRRS : Porcine reproductive and respiratory syndrome) ทำให้มีสุกรที่เลี้ยงในฟาร์มตายในพื้นที่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ จำนวน 15 ตัว โดยปศุสัตว์อำเภอได้ทำลายด้วยการฝั่งกลบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดออกไปยังท้องที่ข้างเคียง หรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้ จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหนะของโรคระบาด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโซ่พิสัย จึงได้ออกประกาศให้หมู่บ้านดังกล่าวเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว และห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสุกร หมูป่า หรือซากสัตว์ดังกล่าว เข้า-ออก หรือผ่านเขตพื้นที่หมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่.6 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคสุกรดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตั้งแต่วันที่ 8 มี.ค. – วันที่ 7 เม.ย. นี้ หวั่นระบาดไปเป็นวงกว้าง ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามมาตรา 22 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ปศุสัตว์อำเภอโซ่พิสัย


สำหรับโรคพีอาร์อาร์เอส หรือ Porcine reproductive and respiratory syndrome เป็นกลุ่มอาการของโรค ในระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจในสุกร ทำให้แม่สุกรแท้งลูกตายในท้องแรกคลอดสูง อัตราการผสมติดต่ำ ลูกสุกรแคระแกร็น โตช้า ติดโรคอื่นๆ แทรกซ้อนได้ง่าย จึงเป็นโรคที่สร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอย่างมากให้แก่ชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร อย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่มีการระบาดมาสู่มนุษย์แต่อย่างใด. บึงกาฬ//ข่าว : เกรียงไกร  พรมจันทร์

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น