BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

มูลนิธิจราจรจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นอยู่ 6 ชีวิต บ.โนนวังเยี่ยม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09:30 น. มูลนิธิจราจรจังหวัดบึงกาฬได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเป็นอยู่อีกทั้งที่อยู่อาศัย ณ บ้านเลขที่ 23 หมู่ 6 บ.โนนวังเยี่ยม ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ มีผู้อาศัยทั้งหมด 6 คนดังนี้

1. นาย สุภาพ ทับทิมหิน อายุ 84 ปี พิการทางการได้ยิน (พ่อ)

2. นาง กุ่ม ทับทิมหิน อายุ  87 ปี พิการด้านสายตาเดินไม่ได้ (แม่)

3. นาง อาจ กาหาวงค์ อายุ 54 ปี พิการ ด้านสายตา (บุตรสาว)

4. นาย สมบูรณ์ ทับทิมหิน อายุ 55 ปี รับจ้าง (บุตรชาย)

5. นาย สมบัติ ทับทิมหิน อายุ 53 ปี ผู้ดูแล พ่อ-แม่-พี่สาว

6. นาง หนูเดือน ทับทิมหิน (สะใภ้)

(รายอะเอียดดังนี้ )

มีเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการรวม 3 รายจำนวน 4,000 บาท/เดือน เงินจำนวนดังกล่าวข้างต้นได้นำมาใช้จ่ายในครัวเรือนและจับจ่ายใช้ส่อยในครัวเรือน ทำให้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตต่อวัน สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้เเก่ ข้าวสารเหนียว-ข้าวสารเจ้า/เครื่องอุปโภคบริโภค/เครื่องนุ่งห่ม/ผ้าอ้อม L/เสื้อกางเกงให้คุณพ่อสุภาพ/เงินจำนวนหนึ่งต่อการดำรงชีพ ทั้งนี้รายละเอียดที่ได้มา ได้รับข่าวสารจากบุตรชายทั้งสิ้นจึงแจ้งมาเพื่อทราบและพิจารณาต่อไปครับ


บึงกาฬ//ข่าว : มูลนิธิจราจรจังหวัดบึงกาฬ

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น