BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

"10ปี บึงกาฬ" 20-26 มีนาคม 64 ณ บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง
จังหวัดบึงกาฬ กำหนดการจัดงานวันสถาปนา และงานของดีจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564 ครบรอบ 10 ปี แห่งการพัฒนา สู่การสร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ระหว่างวันที่ 20 – 26 มีนาคม 2564

จังหวัดบึงกาฬ กำหนดจัดงานวันสถาปนาและงานของดี จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564 ครบรอบ 10 ปี หรือ 1 ทศวรรษ แห่งการพัฒนา ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2554 ณ บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเผยแพร่สินค้าของดีจังหวัดบึงกาฬ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อและรับรู้กันอย่างแพร่หลาย

สำหรับกิจกรรมภายในงานวันสถาปนาและงานของดีจังหวัดบึงกาฬ ในปีที่ผ่านมาประกอบไปด้วย การแสดง แสง สี เสียง ตำนานเมืองบึงกาฬ การเดินแบบชุดผ้าไทยพื้นเมือง การประกวดนางสาวบึงกาฬ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การลุ้นรางวัลกับร้านนาคากาชาด รวมถึงการจัดแสดงจัดจำหน่ายสินค้า OTOP จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย และในการจัดงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ ทางจังหวัดบึงกาฬอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมการจัดงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งในรายละเอียดทางจังหวัดจะมีการนำเสนอให้ประชาชนทราบอีกครั้ง

สำหรับอำเภอบึงกาฬ ถูกเสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎรให้ยกฐานะเป็นจังหวัดบึงกาฬ เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2537 โดยกำหนดจะแยกพื้นที่อำเภอบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอโซ่พิสัย อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา อำเภอบึงโขงหลง อำเภอศรีวิไล และอำเภอบุ่งคล้า ออกจากจังหวัดหนองคาย รวมเป็นท้องที่ทั้งหมด 4,305 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 390,000 คน อย่างไรก็ดี กระทรวงมหาดไทย แจ้งผลการพิจารณาว่า ยังไม่มีแผนที่จะยกฐานะอำเภอบึงกาฬขึ้นเป็นจังหวัด เพราะการจัดตั้งจังหวัดใหม่เป็นการเพิ่มภาระด้านงบประมาณ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มกำลังคนภาครัฐ ซึ่งจะขัดกับมติคณะรัฐมนตรี

กระทั่ง 20 ปีต่อมา ในปี พ.ศ. 2553 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ยื่นกระทู้สดถามนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ กระทรวงมหาดไทยจึงได้นำเรื่องการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง เพื่อยก "ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ..." โดยผลการสำรวจความเห็นของประชาชนจังหวัดหนองคายในคราวเดียวกัน ร้อยละ 98.83 เห็นด้วยกับการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ต่อมาเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงถวายร่างพระราชบัญญัติให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงลงพระปรมาภิไธย โดยทรงลงเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 นำประกาศเป็น "พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554" ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 และมีผลบังคับใช้ในวันต่อมา คือ วันที่ 23 มีนาคม 2554

โดยเหตุผลประกาศใช้ในพระราชบัญญัติ มีว่า "...เนื่องจากจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดที่มีท้องที่ติดชายแดน และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวยาว ทำให้การติดต่อระหว่างอำเภอที่ห่างไกลและจังหวัดเป็นไปด้วยความยากลำบาก และใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากเกินควร ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบการปกครอง การรักษาความมั่นคง และการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในท้องที่ สมควรแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้"


บึงกาฬ//ข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น