BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

ขอเชิญชาวบึงกาฬร่วม ช็อป-ชม-ชิม สินค้า OTOP ของดีจังหวัดบึงกาฬขอเชิญชาวบึงกาฬร่วม ช็อป-ชม-ชิม สินค้า OTOP ของดีจังหวัดบึงกาฬ ในระหว่างวันที่ 9-13 ก.ย.นี้ ที่ชั้น 1 เซ็นทรัลอุดรฯ 

วันที่ 9-13 กันยายน 2563 ที่บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี มีการจัดงาน "สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ มหัศจรรย์บึงกาฬ" โดยได้รับเกียรติจาก นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา
นายจิรวัฒน์ มณีโชติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า จังหวัดบึงกาฬ ได้นำยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างความสามารถในการแข่งขันดังกล่าวมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดปี 2561 - 2565 ภายใต้แนวคิด สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างรายได้จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้มีความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการลดรายจ่าย การขยายโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้หลักจากการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ด้านการเกษตร การปลูกไม้ผล การจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ ซึ่งผลจากการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดส่งผลให้ปัจจุบัน มีรายได้โดยเฉลี่ย 78,022 บาท/คน/ปี การจัดงาน "สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ มหัศจรรย์บึงกาฬ" มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนของจังหวัดบึงกาฬ ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร การปลูกไม้ผล การผลิตและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการขยายโอกาส และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้งดังนี้


ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2563 ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

กิจกรรมภายในงานที่สร้างสีสัน ประกอบด้วย
1.การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดบึงกาฬ
2.การแสดงมินิคอนเสิร์ตของนักร้องที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาทิ ธัญญ่า อาร์สยาม, อาม ชุติมา, เพลง อาร์สยาม, เต้ย อธิบดินทร์
3.การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมกว่า 80 บูธกิจกรรมส่งเสริม
4.การขาย "ช็อปเพลิน...เกินคาด" ลุ้นรับทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล และ
5.การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ

#โอทอปบึงกาฬ #จังหวัดบึงกาฬครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2563 ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพระราม 2 กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2563 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

กิจกรรมภายในงานที่สร้างสีสัน ประกอบด้วย
1.การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดบึงกาฬ
2.การแสดงมินิคอนเสิร์ตของนักร้องที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ อาทิ ธัญญ่า อาร์สยาม, อาม ชุติมา, เพลง อาร์สยาม, เต้ย อธิบดินทร์
3.การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมกว่า 80 บูธกิจกรรมส่งเสริม
4.การขาย "ช็อปเพลิน...เกินคาด" ลุ้นรับทองคำหนัก 50 สตางค์ จำนวน 2 รางวัล และ
5.การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ

#โอทอปบึงกาฬ #จังหวัดบึงกาฬ


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น