BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

ด่วนที่สุด! ปลัด มท.สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด เข้มมาตรการกักตัว หลังพบคนติดเชื้อโควิดที่ภูเก็ตเพิ่ม

ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดให้ความสำคัญมาตรการการกักตัว เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยหลังจากพบมีการติดเชื้อของผู้ที่เดินทางมาจากภูเก็ต

ตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า จังหวัดภูเก็ตอนุญาตให้ประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะการตกงาน ในจังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยให้จังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านพิจารณาอำนวยความสะดวกตามความ เหมาะสม สำหรับจังหวัดปลายทางซึ่งป็นจังหวัดภูมิลำเนาให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค หากมีกรณี สงสัยให้พิจารณานำเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พบผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นผู้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ตที่เดินทางกลับจังหวัดภูมิลำเนา ฉะนั้น พื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไหย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว ให้ทุกจังหวัดยังคงดำรงความสำคัญในการปฏิบัติในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

โดยการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ จังหวัดภูมิลำเนาหรือจังหวัดปลายทางในการเดินทางตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข

ข่าวต้นฉบับ

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น