BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

ราชกิจจานุเบกษา ห้ามออกนอกเคหสถาน 4 ทุ่ม-ตี 4 ฝ่าฝืนมีโทษจำ-ปรับ


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ดังนี้
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น