BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รับสมัครสรรหา สายงานผู้บริหาร!! ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประกาศเรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2562
รายละเอียดเพิ่มเติม


รับสมัครสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ใบสมัครสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารหมายเลข 1 ตำแหน่งและอัตราว่างการสอบคัดเลือก

เอกสารหมายเลข 2 ตำแหน่งและอัตราว่างการคัดเลือก

เอกสารหมายเลข 3 หนังสืออนุญาตสมัครเข้ารับการสรรหา

เอกสารหมายเลข 4 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เอกสารหมายเลข 5 ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบ

เอกสารหมายเลข 6 คะแนนประวัติการรับราชการ

เอกสารหมายเลข 7 รูปแบบนำเสนอผลงาน/วิสัยทัศน์


เอกสารหมายเลย 8 การกำหนดหลักอาวุโส

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น