BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ยิ่งใหญ่!! บึงกาฬงานวันยางพารา 63 ..12-18 ธค.62 การแสดงทุกวัน
งานวันยางพาราบึงกาฬ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดบึงกาฬเป็นศูนย์กลางยางพารา ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563

โดยกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 12-18 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดบึงกาฬเป็นศูนย์กลางยางพารา ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมภายในงาน อาทิ..

พิธีเปิดงานวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน การแข่งขันกีฬา การจำหน่ายสินค้าธงฟ้า สินค้า OTOP โดยแบ่งขอบเขตการจัดงานออกเป็น 10 โซน คือโซน 1 ... สวนไฟเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการ "พระเสด็จโดยแดนชล"
โซน 2 ... บึงกาฬโมเดล 2020
โซน 3 ... เวทีปราชญ์ชาวบ้าน
โซน 4 ... บึงกาฬลานเด็กเล่น
โซน 5 ... อบรมอาหารจานเด็ด
โซน 6 ... พื้นที่จำหน่ายสินค้าและจัดนิทรรศการของหน่วยงานจังหวัด
โซน 7 ... มอเตอร์โชว์
โซน 8 ... การแข่งขันกีดยางพารา/ลับมีด/กองเชียร์
โซน 9 ... บึงกาฬมาเก็ต
โซน 10 ... เวทีคอนเสิร์ตประกวดไทยแลนด์ลูกทุ่งคอนเทสต์ 2020 คาราบาวบึงกาฬลั่นทุ่ง 2020 และมีการแสดงมหรสพทุกวัน เช่น


- 12 ธันวาคม 62 คอนเสิร์ตวงคาราบาว
- 13 ธันวาคม 62 คอนเสิร์ต ไมค์ ภิรมย์พร
- 14-15 ธันวาคม 62 การประกวดไทยแลนด์ลูกทุ่งคอนเทสต์ 2020 และการประกวดร้องเพลงคาราบาวบึงกาฬลั่นทุ่ง 2020 รอบคัดเลือก
- 15 ธันวาคม 62 คอนเสิร์ต เสกโลโซ
- 16 ธันวาคม 62 การประกวดไทยแลนด์ลูกทุ่งคอนเทสต์ 2020 รอบชิงชนะเลิศ
- 17 ธันวาคม 62 หมอลำคณะระเบียบ วาทะศิลป์
- 18 ธันวาคม 62 หมอลำคณะประถม บันเทิงศิลป์

โดยการสนับสนุนของมติชน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานวันยางพาราบึงกาฬ ปี 2563 ท่านจะได้รู้ ได้เห็น ได้ทำ ได้อาชีพ ได้ร่วมชิม ชม ช็อปสินค้าและบริการ โดยทั่วกัน

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น