BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ออมสินออกสินเชื่อบ้าน ผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาทต่อเดือน!
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน เตรียมออกโครงการสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท

วงเงินกู้ 1 ล้านบาท สามารถผ่อนได้ต่ำสุด 10 บาท ต่องวด สิ้นเชื่อนี้จัดทำขึ้นเพื่อซื้ออยู่อาศัยใหม่ ปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน ต่อเติม ซ่อมแซม หรือต้องการรีไฟแนนซ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.นี้

โดยสินเชื่อบ้านผ่อนต่ำล้านละ 10 บาทนี้ จะให้กู้ตามความสามารถชำระหนี้ของลูกค้าแต่ละราย โดยไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุด

อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 0.010%
ปีที่ 2-3 เท่ากับ 4.350% ต่อปี
ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-0.50% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารฯ ปัจจุบัน = 6.745% ต่อปี) 
คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.903% โดยวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 20 ปี ในปีแรกคิดเป็นเงินงวดผ่อนชำระ 10 บาทต่อเดือน ปีที่ 2-3 ผ่อนชำระ 3700 บาทต่อเดือน และปีที่ 4 เป็นต้นไป ผ่อนชำระ 8300 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ ผู้กู้เงินจะได้รับการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อที่อยู่อาศัยตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งให้ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์จาก 2.00% เหลือ 0.01% และลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจำนองจาก 1.00% เหลือ 0.01% อีกด้วย

เรียกได้ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อการมีบ้านก็ได้รับการปรับลดลงแล้ว ขณะเดียวกันธนาคารฯ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สามารถผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 40 ปี โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ยาวนานขึ้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ให้มากที่สุด

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น