BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สรงพระมุรธาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษก เสด็จออกมหาสมาคมรับถวายพระพรชัยมงคล ประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ์


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น