BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

หาคำตอบกับหม่อมกร น้ำมันไทยแพงกว่ามาเลเซียเพราะอะไร?
เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมามีข้าราชการมาชี้แจงว่า น้ำมันไทยแพงกว่ามาเลเซียเพราะอะไร สรุป ว่า

1) ไทยแพงกว่า เพราะ ภาษี
2) ไทยแพงกว่า เพราะ น้ำมันมาเลเซียคุณภาพต่ำ
3) ไทยแพงกว่า เพราะ มาเลเซียอุดหนุนราคาน้ำมัน

ในฐานะที่ผมเป็น อดีต อนุกรรมาธิการที่ และกรรมาธิการ ที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านพลังงาน วุฒิสภา และสนช. ผมเห็นว่า คำชี้แจงดังกล่าว ไม่ครบถ้วน และอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในสาระสำคัญ เพราะไม่ปรากฏข้อความที่ชี้แจงในประเด็น

1) การขายน้ำมันที่กลั่นในประเทศไทย ให้ใช้ราคาสมมุติว่า กลั่นในสิงคโปร์แล้วนำเข้ามา มีการบวกค่าพรีเมี่ยมให้โรงกลั่น ได้แก่ ค่าขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปจากสิงคโปร์มาไทย ค่าสูญเสียน้ำมันสำเร็จรูปขณะขนส่งจากสิงคโปร์มาไทย ค่าประกันภัยขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปจากสิงคโปร์มาไทย ทั้งที่น้ำมันที่ขายคนไทยนั้นกลั่นที่ กทม ศรีราชา และระยอง ไม่ใช่สิงคโปร์ ซึ่งเรื่องนี้ปรากฏตามรายงานสภาปฏิรูปแห่งชาติในปี 2558 ว่า เป็นกฎระเบียบที่ไม่เป็นธรรมสมควรแก้ไข จึงสงสัยว่า มีการยกเลิกราคาน้ำมันที่กลั่นในไทย แต่สมมติว่านำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปจากสิงคโปร์แล้ว หรือ จึงไม่กล่าวถึง

2) ผมยังพบข้อมูลว่า รายงานการประชุม กบง ที่ผ่านมา มีหน่วยราชการเสนอเรื่องให้ปรับขึ้นค่าการตลาดให้สูงขึ้นไปอีก จึงเกิดข้อสงสัยว่า เสมือนการปกป้องกำไรให้เอกชน และประชาชนเป็นผู้รับภาระ ใช่หรือไม่

3) ส่วนเรื่องที่ชี้แจงประชาชนน้ำมันมาเลเซียคุณภาพต่ำนั้นดูน่าสงสัย เพราะมีข้อมูลกรมศุลกากรว่า มาเลเซียนำเข้าน้ำมันส่วนหนึ่งจากโรงกลั่นไทยเอง แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ น้ำมันดีเซลไทยเป็นน้ำมันผสมไบโอ จึงน่าจะมีค่าความร้อนน้อยกว่า ย่อมวิ่งได้สั้นกว่า น้ำมันที่ไทยส่งออกไปมาเลเซีย เป็นดีเซลล้วนๆ จึงน่าจะมีค่าความร้อนมากกว่า ย่อมวิ่งได้ไกลกว่า ถ้าเป็นอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกต น้ำมันที่ขายในมาเลเซียควรมีคุณภาพสูงกว่า ไม่ใช่ต่ำกว่า ใช่หรือไม่

4) อีกสาเหตุที่น้ำมันไทยแพง แต่ไม่มีการกล่าวถึงคือ การนำเบนซินไปผสมเอทานอลนั้น ไทยมีการตั้งราคาเอทานอลไว้ 21.96 บาทต่อลิตร สูงกว่าราคาตลาดโลกในบราซิลที่ประมาณ 15.05-16.63 บาทต่อลิตรเป็นอย่างมาก (เปรียบเทียบราคาก่อนภาษี ณ 26 เม.ย. 62) ในต่างประเทศเบนซินยิ่งผสมเอทานอลก็ยิ่งถูก เพราะเอทานอลมีราคาถูกเนื่องจากค่าความร้อนน้อยวิ่งได้สั้น แต่ของไทยยิ่งผสมเอทานอลก็ยิ่งแพง สุดท้ายเงินกองทุนก็ถูกละลายไปกับการชดเชยราคาเอทานอลให้กับโรงกลั่นน้ำมัน เพื่อให้ราคาน้ำมันแก๊ซโซฮอลดูเหมือนราคาถูกกว่าเบนซิน

แต่ผมไม่แน่ใจเลยว่า เกษตรกร ผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย หรือโรงกลั่นน้ำมัน ใครจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการตั้งราคาเอทานอลไทยแบบหลุดโลกนี้

5) ส่วนเรื่องมาเลเซียอุดหนุนราคาน้ำมันนั้น เป็นความจริงที่ไม่ครบถ้วน เพราะมาเลเซียไม่อุดหนุนราคาน้ำมันแบบโง่เขลา เขาจะอุดหนุนราคาเมื่อน้ำมันแพงเท่านั้น เพราะน้ำมันแพงจะทำให้ บริษัทปิโตรนาส ซึ่งเป็นบรรษัทพลังงานแห่งชาติ มีกำไรสูง ก็ส่งกำไรไปให้รัฐบาลนำมาจ่ายคืนประชาชนทุกคนเหมือนการปันผล แต่เมื่อน้ำมันราคาถูกประชาชนไม่เดือดร้อน ปิโตรนาสก็กำไรไม่มากจึงไม่ต้องแบ่งกำไรไปจ่ายปันผลให้ประชาชน นี่คือคำอธิบายผู้บิหารบริษัทปิโตรนัส (เมื่อปี 2557)

เพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ ผมจึงกำลังร่างหนังสือสอบถามกลับไปหน่วยงานผู้ให้ข้อมูลต่อสื่อ เพื่อขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมครับ เพราะมีกฎหมายบัญญัติไว้ถึงการให้ข้อมูลของข้าราชการจะต้องถูกต้องครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของประชาชนครับ


ที่มา : คุยกับหม่อมกร
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น