BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

ราชกิจจาฯประกาศ ขายสลากฯเกินราคา เจอปรับ 1 หมื่นบาท
ราชกิจจาฯประกาศพ.ร.บ.สำนักงานสลากฯฉบับใหม่ ให้มีผลตั้งแต่วันนี้ “ขายสลากฯเกินราคา-ขายในสถานศึกษา-ขายผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี” เจอปรับ 1 หมื่นบาท
อ่าเพิ่มเติม : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0096.PDF


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น