BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

ผู้นำศตวรรษที่ 21 เทียบชั้น ญี่ปุ่น / เกาหลีใต้ /สิงคโปร์อนาคตใหม่ ผู้นำ ศตวรรษที่ 21 เทียบชั้น ญี่ปุ่น / เกาหลีใต้ /สิงคโปร์

เปิดแผน ตั้งคือ โคราช รถเมล์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมรถไฟรางเบา / รางคู่ สร้างงานให้ประชาชน มีรายได้ ตามความรู้ ฝีมือช่าง สามารถส่งออก ให้รัฐบาลมีรายได้เข้าประเทศ และนำมาช่วยรัฐสวัสดิการแก่ปชชส่วน “ไฮเปอร์ลูป” ตั้งที่ พิษณุโลก
สร้างงาน 1.8 แสนตำแหน่ง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 9.7 แสนล้านบาท พร้อมนำไทยสู่การเป็นแนวหน้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีโลก

...ระบบรถไฟวิ่งในอุโมงค์ที่ความเร็ว 1,000-1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เคลื่อนที่ในอุโมงค์สูญญากาศด้วยแรงขับแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้ไม่มีแรงเสียดทานจากล้อกับรางและจากลม ประหยัดพลังงาน คือใช้พลังงานเพียงร้อยละ 5 ของรถไฟแมกเลฟของจีน และร้อยละ 15 ของรถไฟแมกเลฟของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น