BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562

สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 210 อัตรา "ศูนย์การทหารม้า""ศูนย์การทหารม้า "
เปิดสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน จำนวน 210 อัตรา 
รับสมัครด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 มกราคม 2562

ประกาศศูนย์การทหารม้า เรื่อง การจัดหาทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนของหน่วยในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ เหล่าทหารม้า ประจำปีงบประมาณ 2562

กองทัพบกมีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เหล่าทหารม้าเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบ และสนับสนุนการรบ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 210 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้าอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในเหล่าม้า มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภท 1 ใน 30 เมษายน 2562 โดยอายุไม่เกิน 25 ปี
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
- มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 มกราคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร นายสิบ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ


ที่มา : www.ประกาศผลสอบ.com // https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=312

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น