BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับ 147 อัตรา !!!กรมสรรพาวุธทหารบก 
เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 
จำนวน 147 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 มกราคม 2562

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 147 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. พนักงานบริการ จำนวน 6 อัตรา
2. พนักงานคลังยุทโธปกรณ์ จำนวน 16 อัตรา
3. ลูกมือช่าง จำนวน 7 อัตรา
4. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
5. พนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
6. พนักงานพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
7. พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ จำนวน 1 อัตรา
8. ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
9. ช่างโลหะ จำนวน 3 อัตรา
10. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
11. ช่างยางและพาลาสติก จำนวน 2 อัตรา
12. ช่างสรรพาวุธ จำนวน 100 อัตรา

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ แหล่งสมาคม กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 มกราคม 2562 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบที่มา : www.ประกาศผลสอบ.com
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น