BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมให้ความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรตำบลเหล่าทอง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นางสาวบุญญดา ใหญ่สะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมให้ความรู้ในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมน้ำยางสดทำยางข้นเพื่อแปรรูป ทั้งนี้ นางสาวบุญญดา ใหญ่สะอาด ได้ชี้แจงรายละเอียดของระเบียบ ข้อบังคับในการเป็นกลุ่มเกษตรกร ให้แก่ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ทั้ง 31 ราย ทราบ ณ ห้องประชุมวิสาหกิจชุมชนยางพาราเหล่าทองตำบลเหล่าทอง อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ


...
แหล่งที่ : สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบึงกาฬ 
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น