BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 อัตรา : ป.ตรีทุกสาขา

2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา : ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. พนักงานบริการ 1 อัตรา : วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง

ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ สำนักงาน กกต. ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ


ที่มา  taibann.com
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น