BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

กิจกรรม "ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน" บ.หนองบัวบาน ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ

วันที่ 6 พฤศจิกายน  2561  เวลา 13.30 - 16.00 น. กกล.รส.จว.บ.ก. (ร.13) โดย ร้อย รส.1332 (ร.13 พัน.3) ร่วมกับ ชป.กร.กองพัน(ขุนอาสา 215) เข้าพบปะประชาชนในพื้นที่ บ.หนองบัวบาน ม.5 ต.โป่งเปือย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โดยจัดกิจกรรม "ศาสตร์พระราชา ความรู้ของแผ่นดิน" เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และสร้างความรับรู้ ความเข้าใจน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้บริการตัดผมฟรี ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี พ.ท.วีระวัฒน์ ท้าวพิมพ์ ผบ.ร.13 พัน.3/ผบ.ร้อย.รส.1332 เป็นประธาน มีประชาชนในเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน

...
แหล่งที่มา : ทหารบึงกาฬ

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น