BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครพนักงานประกาศรับสมัครงาน 
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม - 23 พฤศจิกายน 2561

สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 บ้านท่าไคร้ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำจังหวัดบึงกาฬ

ผู้สมัครต้อง สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไปทาง ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม การจัดการการท่องเที่ยว

รายละเอียดตามประกาศดังต่อไปนี้

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น