BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

ad

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

บึงกาฬ จับลานรับซื้อยางพาราโกงน้ำหนัก ใช้อุปกรณ์ถ่วงน้ำหนัก (แม่เหล็ก) กับเครื่องชั่ง (มีคลิป)


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 กกล.รส.จว.บ.ก. (ร.13)โดย ร้อย รส.1332 (ร.13 พัน.3) ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ, สภ.ปากคาด และฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบมาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัดน้ำหนักของลานรับซื้อยางพารา เพื่อป้องกันการกระทำความผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ณ ลานรับซื้อยางสดโอฬาร พิริยกุล บ.ชัยพร ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ซึ่งมี นางป้าง โอฬารพิริยกุล อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 191/3 ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นเจ้าของ จากการตรวจสอบ พบการกระทำความผิด ดังนี้


1) ใช้อุปกรณ์ถ่วงน้ำหนัก (แม่เหล็ก) กับเครื่องชั่งของกลางที่มีลักษณะไม่ตรงตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้คำรับรองได้ ใช้รับซื้อขี้ยางพารากับเกษตรกร การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 75/1 ประกอบมาตรา 76(2) และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557

2) ใช้หรือมีเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อใช้ โดยรู้ว่าเครื่องชั่งตวงวัดนั้น มีความเที่ยงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 ซึ่งกำหนดไว้ให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เกิน + - 200 กรัม

จึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง สภ.ปากคาด ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
แหล่งที่มา : กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.บึงกาฬ


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น