BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

สถิติจังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมเพื่อแจ้งแผนการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ และสร้างเครือข่าย “มาดีสถิติ”

วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561นายนพดล เป๋าอยู่สุข สถิติจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายวิวัฒนา ใสดวง พนักงานสถิติ เข้าร่วมประชุมแทน สถิติอำเภอเมืองบึงกาฬ ในการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองบึงกาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน 61 ณ หอประชุมอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  เพื่อแจ้งแผนการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโน/สำรวจ และสร้างเครือข่าย “มาดีสถิติ” ให้ทราบต่อไป

แหล่งที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น