BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

จังหวัดบึงกาฬร่วมประชุมหารือการกำหนดพื้นที่เพื่อการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมประชุมให้ข้อมูลและให้ความคิดเห็นในประเด็นการหารือการกำหนดพื้นที่เพื่อการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องรับรอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้แหล่งที่มา : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ.
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น