BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

บึงกาฬ พบแหล่งโบราณวัตถุ ณ บ้านนาป่าน อำเภอเมืองบึงกาฬและส่งมอบให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ได้ส่งมอบศิลปวัตถุจำนวน ๕ รายการ ให้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง โดยนางสาวเบญจพร สารพรม หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

นอกจากนี้ ในเวลา ๑๑.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ยังได้ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ลงพื้นที่สำรวจแหล่งที่พบ หม้อ ไหโบราณ ณ บ้านนาป่าน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ...
แหล่งที่มา : สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดบึงกาฬ
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น