BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

ประกาศเทศบาลตำบลศรีพนา เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


...
ด้วย เทศบาลตำบลศรีพนาได้จัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลศรีพนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลศรีพนา ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลศรีพนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562... รายละเอียด  >>คลิก<<

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
Sriphana Municipality
https://www.facebook.com/สำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนา
บริการข้อมูลข่าวสาร รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อน ปัญหาจากสาธารณภัยต่างๆ ขอความช่วยเหลือ
☑ โทรศัพท์หมายเลข โทร. 0-4248-9258
โทรสาร. 0-4248-9656
☑ Inbox เพจ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนา
☑ Inbox facebook : สำนักงาน เทศบาลตำบลศรีพนา
☑ Web : http://www.sriphanacity.go.th/sri2012/
เรามีเจ้าหน้าที่คอยบริการ วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 16.30 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์...
http://www.sriphanacity.go.th/sri2012/


แหล่งที่มา : สำนักงาน เทศบาลตำบลศรีพนา
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น