BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 16 อัตรา วันที่ 26 พ.ย - 11 ธ.ค 2561


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 16 อัตรา
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย - 11 ธ.ค 2561


ประกาศสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

⇛ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ⇚

1. ตำแหน่ง เศรษฐกร
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์

⇛การรับสมัครสอบ⇚
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  https://pdmo.thaijobjob.com/ที่มา : 

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น