BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อ.เซกา จ.บึงกาฬ


วันที่  18  ตุลาคม  2561 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทยเสรี  และโรงเรียนตำรวจตระเวนชานแดนคำชมภู อ.เซกา จ.บึงกาฬ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ออกตรวจเยี่ยมเพื่อหาแนวทางสนับสนุนปัจจัยการเกษตรในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน


แหล่งที่มา : Orathai Boonken
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น