BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

บึงกาฬ เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม  2561 โดย พ.อ.วิชัย มารศรีรอง ผอ รมน.จังหวัด บ.ก.(ท.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ปปท.เขต4 จ.ขอนแก่น ตาม MOU กับ สำนักงานจเร กอ.รมน.พร้อมด้วย หน.สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ กกล.รส.จว. บ.ก. ผู้แทน มทบ.29 และผู้นำท้องที่ ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ได้ทำการสำรวจ ตรวจสอบความเรียบร้อยการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่ ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย ดังนี้

- ห้วยหิน บ.นาเหว่อ 4 ฝาย
- ห้วยคำน้อย บ.หนองนาดี 3 ฝาย
- ห้วยเค็ม บ.โนนสมบูรณ์ 3 ฝาย 

สรุปผลการตรวจ ณ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ดังนี้
-ขนาดความกว้างของลำน้ำ ความสูงของสันฝาย ส่วนใหญ่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้รับปริมาณน้ำได้มากยิ่งขึ้น
- การคำนวณปริมาตร Soil Cement และวัสดุที่ใช้ เป็นไปตามที่กำหนด โดยเฉพาะการผสมซีเมนต์กับทราย 1:7 ทำให้ตัวฝายมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น มีเพียงส่วนน้อยที่ยุ่ยเนื่องจากกระสอบไม่ถูกน้ำ ทำให้ไม่แข็งตัว

ข้อเสนอ 
- เพิ่มระยะห่างระหว่างฝายเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ
- กระสอบทรายควรมีความทนทาน แข็งแรง ต่อกระแสน้ำ ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย
สรุปการดำเนินงานตามโครงการ มีความเรียบร้อย ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ประการใดแหล่งที่มา : กอ.รมน. จังหวัด บ.ก.
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น