BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

ลมหนาวมาแล้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)

วันที่ 28 ตุลาคม 2561 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์สภาพอากาศใน 7 วันข้างหน้า โดยคาดหมาย ในช่วงวันที่ 28-29 ต.ค. 61 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 30 ต.ค. - 3 พ.ย. จะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.สำหรับพยากรณ์สภาพอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ตั้งแต่เวลา 06:00 น.วันนี้ ถึงเวลา 06:00 น.วันพรุ่งนี้ มีดังนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.


สำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา บริเวณความกดอากาศสูงปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง ส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพเนืองจากสภาพอากาศทีเปลี่ยนแปลงในระยะนี้ด้วย

Cr อุตุนิยมวิทยา

« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น