BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

จังหวัดบึงกาฬ ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นางสาวบุญญดา ใหญ่สะอาด พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ตลอดจนได้เชิญชวนกลุ่มเกษตรทำนาธัญญอุดมพรเจริญ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมที่ดำเนินการ ให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ จำหน่ายข้าวสาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าและกล้วยภายในงานด้วย

แหล่งที่มา : สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบึงกาฬ
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น