BREAKING NEWS
latest

728x90

ad ad

468x60

ad ad

ตำรวจตระเวนชายแดน 244 จังหวัดบึงกาฬ จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่  18  ตุลาคม  2561 พ.ต.ท.อนุรักษ์ เสนามาตย์ ผบ.ร้อย ตชด.244 พร้อม ข้าราชการตำรวจร้อย ตชด.244 จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โดยจัดกิจกรรมดังนี้

- อ่านพระราชประวัติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- ร่วมทำบุญเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดบ้านแสนสุข(ร้อย ตชด.244 อุปถัมภ์)
- ร่วมกิจกรรม 5 ส. พัฒนาวัดฯและปลูกต้นปอเทืองใน พท.กองร้อยฯ เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในหน่วยให้สะอาดสวยงาม

ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244


« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น